All About Mary


Rozenkrans: Luminous Mysteries as Enlightenment

– Father Johann Roten, S. M.

True Enlightenment – the Deeper Meaning of The New Mysteries
Het woord “Enlightenment” duidt een periode in de geschiedenis aan. Het staat voor moderniteit, en moderniteit ondersteunt bevrijding en vrijheid. De nieuwe mysteries van de Rozenkrans, genaamd “Mysteries van het licht,” zijn een boodschap van verlichting in hun eigen recht. Ze worden “mysteries van licht” genoemd omdat ze licht werpen op wie Jezus Christus is. Hij is een licht figuur., Hij brengt licht in de wereld. Hij begrijpt zijn openbare bediening, inderdaad zijn hele persoon en leven, als een missie van licht: “terwijl ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld.”(Johannes 9:5) omdat Jezus het licht der wereld is, is hij onze ware bevrijder.

elk van de nieuwe mysteries – gelegen tussen de vreugdevolle (incarnatie) en de treurige (Passie, kruisiging) degenen – vertegenwoordigt een facet of een straal van licht. Elk mysterie onthult een ander aspect van Jezus’ missie in de wereld, maar ze benadrukken allemaal zijn goddelijke oorsprong en natuur.,het doopsel van de Heer in de Jordaan openbaart Jezus als “zoon van de Vader,” Hij is een van de Drie-eenheid. God de Vader zelf werpt licht op de ware oorsprong van Jezus. Hij is degene die hem stuurt. Op zijn beurt onderwerpt Jezus zich aan het religieuze ritueel van bekering (doopsel). Hij is één van ons, de vleesgeworden God.het huwelijksfeest van Kana markeert Jezus’ eerste wonder en onthult Opnieuw Zijn goddelijke oorsprong. Deze keer treedt hij op als de Zoon van God en verandert water in wijn. God gaat om met menselijke behoeften. Hij is een God van gewone omstandigheden.,

de Proclamatie van het Koninkrijk van God is een mysterie van transformatie. Het onthult het uiteindelijke doel van Gods plan: de verandering van deze aarde en haar bewoners in een nieuwe schepping, het Koninkrijk van God. Het licht van Jezus in dit mysterie is gerechtigheid, vrede, vooral liefde. Maar het licht van het koninkrijk zal alleen in pracht schijnen als we de uitdaging van Christus in acht nemen, ” hervormt jullie leven en gelooft in het Evangelie.”(Marcus 1: 15)

De Transfiguratie van onze Heer is het mysterie van het licht bij uitstek., Het kondigt Christus ‘ opstanding aan, de uiteindelijke overwinning van het licht over de duisternis, het leven over de dood. We zien in de heerlijkheid van God uit het aangezicht van Christus de belofte van onze eigen opstanding en eeuwig leven schijnen.de instelling van de Eucharistie onthult de duurzaamheid en trouw van Gods liefde. Christus offert zijn lichaam en bloed onder de tekenen van brood en wijn. Zo getuigt hij “tot het einde” van zijn liefde voor de mensheid (Johannes 13:1).deze nieuwe mysteries zijn onthullende of openbarende mysteries., Christus, een van ons, is ook de zoon van de Vader, de wonderdoener, de uitdagende God, de verrezen Heer, en Gods liefde gebroken en gedeeld met de hele mensheid.de Rozenkrans wordt een synthese of compendium van het Evangelie genoemd, de mysteries van het licht maken de Rozenkrans nog completer. Ze laten ook zien dat de Rozenkrans is in het hart van het gebed van een christen., Johannes Paulus II vat in zijn recente apostolische brief over de Rozenkrans de Betekenis van de Rozenkrans samen met de volgende woorden: “met de Rozenkrans zit het christelijke volk op de School van Maria en wordt geleid om de schoonheid van het gezicht van Christus te overdenken en de diepten van zijn liefde te ervaren.”

in erkenning van het jaar van de Rozenkrans, oktober 2002-oktober 2003

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *