Dental fluoros: exponering, förebyggande och hantering

Dental fluoros är en utvecklingsstörning av tandemaljen, orsakad av successiva exponeringar för höga koncentrationer av fluorid under tandutveckling, vilket leder till emalj med lägre mineralhalt och ökad porositet. Svårighetsgraden av dental fluoros beror på när och hur länge överexponeringen mot fluor inträffar, det individuella svaret, vikten, graden av fysisk aktivitet, näringsfaktorer och bentillväxt., Riskperioden för estetiska förändringar i permanenta tänder är mellan 20 och 30 månaders ålder. Den rekommenderade nivån för dagligt fluoridintag är 0,05-0,07 mg F/Kg / dag, vilket anses vara till stor hjälp för att förebygga tandkaries, som verkar vid remineralisering. Ett dagligt intag över denna säkra nivå leder till ökad risk för dental fluoros. För närvarande rekommenderade förfaranden för diagnos av fluoros bör skilja mellan symmetriska och asymmetriska och / eller diskreta mönster av ogenomskinliga defekter., Fluoros kan förebyggas genom att ha tillräcklig kunskap om fluoridkällorna, veta hur man hanterar denna fråga och därför undvika överexponering.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *