forskning Luftföroreningskontroll–översyn framsteg av Luftföroreningskontroll i Kina och dess utmaningar och möjligheter i den ekologiska civilisationen Era

Kinas tidigare ekonomiska tillväxt har i huvudsak förlitat sig på fossila bränslen, orsakar allvarliga luftföroreningar frågor. Frikoppling av ekonomisk tillväxt och förorening har blivit fokus för att utveckla den ekologiska civilisationen i Kina., Vi har analyserat de tre decennierna av luftföroreningskontroller i Kina, vilket belyser en strategisk omvandling från utsläppskontroll mot luftkvalitetshantering. Utsläppskontroll av svaveldioxid (SO2) löste det försämrade syraregnet i Kina 2007. Sedan 2013 har kontrollåtgärderna för flera prekursorer och sektorer inriktats på att minska koncentrationen av fina partiklar (PM2, 5), vilket markerar en övergång till en luftkvalitetsinriktad strategi. Ökande Ozon (O3) föroreningar kräver ytterligare O3 och PM2.,5 integrerade kontrollstrategier med tonvikt på deras komplexa fotokemiska interaktioner. Grundläggande förbättring av luftkvaliteten i Kina, som en nyckelindikator för framgången med ekologisk civilisation konstruktion, kräver djup avkolning av Kinas energisystem samt mer synergistiska vägar för att ta itu med luftföroreningar och globala klimatförändringar samtidigt.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *