Hur man behandlar Råttförgiftning hos hundar

Du kanske redan vet att råttgift är farligt för hundar, men inte alla förstår att även en liten mängd råttgift kan döda en hund. Tyvärr är det relativt vanligt att hundar äter råttgift. Smaken av rodenticid är tilltalande för hundar, så det är viktigt att förhindra att ditt husdjur kommer i kontakt med det.

Vad är råttgift?

det finns flera olika sorter av råttgift på marknaden. Efter att ha ätit av en hund beror de toxiska effekterna på den aktiva beståndsdelen., Var medveten om att olika typer av råttgift har olika giftiga doser så förgiftning kan manifestera sig på olika sätt. Det finns ingen typ av råttgift anses ” hund säker.”

de flesta rodenticider har en korn-eller sockerbas, vilket gör att de smakar bra för gnagare samt hundar, katter och andra djur. De kommer ofta i pellets, block, granulat eller vätskor. Råttgift kan vara vilken färg som helst men är vanligtvis kricka, blå, grön eller rosa.

färgen och formen på råttgift kan inte hjälpa dig att bestämma den aktiva beståndsdelen (giftform) som används., Det enda sättet att vara säker på vilken kemikalie som finns i råttgift är att läsa förpackningen.

tecken på Råttförgiftning hos hundar

det finns flera typer av rodenticider på marknaden. Alla har olika toxiska effekter och behandlingar.

antikoagulantia inkluderar produkter med en aktiv ingrediens som brodifacoum, bromadiolon, klorofacinon, diphacinon, warfarin eller annan kemikalie. Dessa rodenticider är den vanligaste typen som tas in av hundar., De dödar genom att störa kroppens förmåga att återvinna vitamin K, vilket är en viktig del av blodpropp. Efter intag sker inre blödning i hela kroppen och kommer så småningom att döda djuret. Det kan ta två till sju dagar för effekterna av detta gift att visas.

Cholecalciferol intag orsakar kalcium i kroppen att öka. Detta leder till akut njursvikt, hjärtabnormiteter och eventuellt död. Tecknen på detta gift kan inte utvecklas i 12 till 36 timmar efter intag.,

Brometalin Ökar mängden natrium i kroppens celler följt av en tillströmning av vatten till cellerna. Cellerna sväller och dör, så småningom dödar djuret. Detta toxin kan påverka alla organ i kroppen men oftast påverkar det centrala nervsystemet. Tecken på toxicitet kan gradvis uppträda under en till två veckor om endast en liten mängd konsumeras. Detta gift är vanligtvis snabbt dödligt om en stor dos konsumeras.

zinkfosfid och stryknin rodenticider är endast tillgängliga för yrkesverksamma och intas mindre ofta av hundar., Men de är fortfarande giftiga.

Vad gör du om din hund äter råttgift

om du misstänker att din hund har konsumerat råttgift, kontakta närmaste öppna veterinäranläggning omedelbart. I de flesta fall måste du få din hund till veterinären direkt. Om giftet nyligen intogs, kommer din veterinär sannolikt att framkalla kräkningar. Framkalla inte kräkningar hemma om du inte instrueras att göra det av din veterinär.,

innan du går till veterinärens kontor, samla följande saker, om det finns:

  • Rodenticide produktförpackning
  • eventuellt kvarvarande gift
  • detaljer om mängden gift du tror att din hund konsumerade och hur länge sedan intag inträffade.

behandling av Råttgiftsexponering hos hundar

om intaget var tillräckligt nyligen kommer veterinären först att framkalla kräkning. Därefter kan veterinären administrera aktivt kol genom munnen. Aktivt kol förhindrar att toxiner absorberas genom mag-tarmkanalen.,

beroende på tidpunkten för giftintag och mängden intagas kan din veterinär behöva köra diagnostiska tester för att leta efter tecken på toxicitet i blodet. Veterinären kan också behöva administrera ytterligare behandlingar till din hund.

i vissa fall kan din hund behöva tas in på sjukhuset för avancerade tester och behandlingar. Prognosen beror på typen av kemikalie i råttgift, mängden ätit och den tid som har gått sedan intag. Tyvärr är prognosen vanligtvis dålig om hunden visar avancerade tecken på toxicitet.,

tiden är kärnan efter att en hund har ätit råttgift. Kontakta en veterinär omedelbart om du misstänker exponering för rodenticid.

OBS: Om din hund äter en gnagare, finns det en möjlighet att hunden kommer att utsättas för råttgift. I det här fallet är det bäst att vara försiktig och kontakta din veterinär.

hur man förhindrar Råttgiftstoxicitet

det bästa sättet att förhindra rodenticidstoxicitet är att undvika att hålla råttgift på din egendom. Men din hund kanske fortfarande kan hitta råttgift någon annanstans.,

för att förhindra att din hund äter råttgift som placeras ut av grannar eller företag nära ditt hem, var noga med att övervaka din hund hela tiden när den inte finns på din egendom. Håll din hund inomhus eller i en säkert inhägnad gård när du inte är hemma. Låt aldrig din hund att ströva fritt eller gå utanför koppel.

om du absolut måste använda råttgift på din egen egendom, placera den aldrig i ett område där din hund kan komma åt den. Din oövervakade hund bör begränsas till en låda eller rum där han kan vara säker., Förvara alltid förpackningen ifall din hund lyckas hitta giftet. Innan du lägger ner råttgift, noggrant överväga risken noggrant. Tyvärr verkar hundar ha ett sätt att hitta råttgift på egen hand. Ett säkrare val är att kontakta en professionell och fråga om husdjurssäkra alternativ.

Tänk på att din hund kan hitta ett sätt att konsumera råttgift eller annat toxin utan din vetskap. Var noga med att kontakta din veterinär när som helst din hund visar tecken på sjukdom.,

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *