kliniker och sjukhusvård enheter


urologi – njursten centrum

om njursten

njursten börjar när små kristallpartiklar som finns i urin klump tillsammans i njuren. Med tiden kan dessa ämnen bli koncentrerade, och kristallerna förstoras tills de blirstenar.

stenar kan resa ner i urinledaren till blåsan och ut ur kroppen genom urinröret (urinpassagen). Längs vägen kan stenar fastna och orsaka blockering av njurarna och svår smärta., När de rör sig kan de också få blod att dyka upp i urinen.
det finns två smala punkter i urinledarna där stenar ofta kan fastna: vid UPJ (nära njuren) och vid UVJ (nära blåsan.)

andra faktorer förutom koncentrationen av kristalliserbara ämnen som suspenderas i urinen spelar också en roll vid stenbildning. Till exempel är koncentrationen av naturliga ämnen och surheten (pH) i urinen faktorer vid bildandet av stenar.,

korsade, smält renal ektopi – ibland kan en av njurarna passera till fel sida under fosterutveckling och smälta med den andra njuren. Denna utvecklingsavvikelse orsakar sällan några problem.

njursten kan också bildas om en njure är delvis blockerad, eftersom urinen blir stillastående i njuren vilket resulterar i kristall och stenbildning. Blockering av njuren gör att den sväller-en process som kallas hydronephrosis som kan diagnostiseras med ultraljud eller röntgenstrålar.

det finns många andra orsaker till njursten att bilda, och många är listade på sidan riskfaktorer.,

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *