Konstant återgång till skalan

Definition av konstant återgång till skalan

När en ökning av insatsvaror (kapital och arbetskraft) orsakar samma proportionella ökning av produktionen.

konstant återgår till skalan uppstår när antalet ingångar ökar leder till en motsvarande ökning av produktionen.

lång sikt

återgår till skalan sker på lång sikt – när både arbete och kapital är variabel.,

ett annat exempel på konstant avkastning

konstant avkastning och stordriftsfördelar

om ett företag har konstant återgång till skalan – vi är mer benägna att ha minimala ekonomier eller diseconomies av skalan.

även om ett företag ständigt återvänder till skalan kan det dock fortfarande uppleva stordriftsfördelar (lägre genomsnittliga kostnader med ökad produktion)., Detta beror på att:

  • Bulk köpa ekonomier – att köpa större mängd input kan möjliggöra lägre kostnad för genomsnittliga inköp (på grund av bulk köpa ekonomier)
  • marknadsföring/finansiella ekonomier

jämförelse med minskande avkastning till skala

minska avkastningen till skalan uppstår när ökande ingångar leder till en proportionellt mindre ökning av produktionen.

ökad avkastning till skalan – när en ökning av ingångar leder till större proportionell ökning av produktionen.,

relaterade

  • stordriftsfördelar
  • diseconomies av skalan
  • minskande återgår till skalan

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *