DAYTRANACII (Čeština)

historie drogové závislosti nebo alkoholismu; sledovat abnormální chování. Pokud existuje podezření na senzibilizaci kontaktu; může se vyvinout systémová senzibilizace s jinými formulacemi MPH (viz úplné označení). Vyvarujte se vystavení náplasti přímým vnějším zdrojům tepla. Zvýšené riziko náhlé smrti, mrtvice a MI; posoudit přítomnost srdečního onemocnění před zahájením léčby. Vyvarujte se známých strukturálních srdečních abnormalit, kardiomyopatie, závažných arytmií, onemocnění koronárních tepen a dalších srdečních problémů., Již existující psychotická porucha. Bipolární porucha; obrazovka pro riziko před zahájením. Zvažte přerušení léčby, pokud se objeví nové psychotické/manické příznaky. Sledujte nové nebo zhoršující se agresivní chování nebo nepřátelství. Záchvatová porucha. Periferní vaskulopatie, včetně Raynaudova jevu; monitor pro digitální změny. Historie vitiligo. Sledujte známky depigmentace kůže; přerušte, pokud se vyvine chemická leukoderma. Monitorujte růst, BP, HR, CBC, diferenciál, počet krevních destiček. Těhotenství. Kojící matky: monitorujte kojence.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *