DAYTRANACII (Svenska)

historia av narkotikamissbruk eller alkoholism; övervaka för onormalt beteende. Avbryt om kontaktsensibilisering misstänks; kan utveckla systemisk sensibilisering med andra MPH-formuleringar (se fullständig märkning). Undvik att utsätta plåstret för direkta externa värmekällor. Ökad risk för plötslig död, stroke och MI; Bedöm för förekomst av hjärtsjukdom innan du påbörjar. Undvik i kända strukturella hjärtabnormiteter, kardiomyopati, allvarliga arytmier, kranskärlssjukdom och andra hjärtproblem., Redan existerande psykotisk störning. Bipolär sjukdom; skärm för risk före initiering. Överväg att avbryta behandlingen om nya psykotiska / maniska symptom uppstår. Övervaka för nytt eller förvärrat aggressivt beteende eller fientlighet. Krampanfall. Perifer vaskulopati, inklusive Raynauds fenomen; övervaka för digitala förändringar. Historia av vitiligo. Övervaka för tecken på hud depigmentering; Avbryt om kemisk leukoderma utvecklas. Övervaka tillväxt, BP, HR, CBCs, differential, trombocytantal. Graviditet. Ammande mödrar: övervaka spädbarn.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *