Bestämningskoefficient


Vad är bestämningskoefficienten?

bestämningskoefficienten är en statistisk mätning som undersöker hur skillnader i en variabel kan förklaras av skillnaden i en andra variabel när man förutser resultatet av en viss händelse. Med andra ord bedömer denna koefficient, som är mer allmänt känd som R-squared (eller R2), hur starkt det linjära förhållandet är mellan två variabler och är starkt beroende av forskare när de utför trendanalys., För att citera ett exempel på dess tillämpning kan denna koefficient överväga följande fråga: om en kvinna blir gravid på en viss dag, Vad är sannolikheten för att hon skulle leverera sitt barn på ett visst datum i framtiden? I detta scenario syftar detta mått till att beräkna korrelationen mellan två relaterade händelser: uppfattning och födelse.,

1:58

R-Squared

viktiga Takeaways

  • bestämningskoefficienten är en komplex idé centrerad på den statistiska analysen av modeller för data.
  • bestämningskoefficienten används för att förklara hur mycket variation av en faktor kan orsakas av dess förhållande till en annan faktor.
  • denna koefficient är allmänt känd som R-squared (eller R2), och kallas ibland ”godhet av passform.”
  • denna åtgärd representeras som ett värde mellan 0.,0 och 1.0, där ett värde på 1.0 indikerar en perfekt passform, och är därmed en mycket pålitlig modell för framtida prognoser, medan ett värde på 0.0 skulle indikera att modellen inte exakt modellerar data alls.

förstå bestämningskoefficienten

bestämningskoefficienten är en mätning som används för att förklara hur mycket variation av en faktor kan orsakas av dess förhållande till en annan relaterad faktor. Denna korrelation, känd som ”godhet av passform”, representeras som ett värde mellan 0.0 och 1.0. Ett värde av 1.,0 indikerar en perfekt passform, och är därmed en mycket tillförlitlig modell för framtida prognoser, medan ett värde på 0.0 skulle indikera att beräkningen misslyckas med att exakt modellera data alls. Men ett värde på 0,20 föreslår till exempel att 20% av den beroende variabeln förutses av den oberoende variabeln, medan ett värde på 0,50 föreslår att 50% av den beroende variabeln förutses av den oberoende variabeln och så vidare.,

grafera bestämningskoefficienten

på en graf mäter godheten av passform avståndet mellan en monterad linje och alla datapunkter som är utspridda i diagrammet. Den snäva uppsättningen data kommer att ha en regressionslinje som ligger nära punkterna och har en hög nivå av passform, vilket innebär att avståndet mellan linjen och data är liten. Även om en bra passform har en R2 nära 1.0, kan det här numret inte avgöra om datapunkterna eller förutsägelserna är partiska., Det berättar inte heller analytiker om bestämningskoefficienten är inneboende bra eller dåligt. Det är användarens eget gottfinnande att utvärdera betydelsen av denna korrelation och hur den kan tillämpas i samband med framtida trendanalyser.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *