Does COVID-19 have lasting effects on my lungs? (Svenska)

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>SOURCES:

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet Infectious Disease: ”Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>National Cancer Institute: ”NCI Dictionary of Cancer Terms – alveoli.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Biophysical Journal: ”How Viruses Invade Cells.,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Johns Hopkins Medicine: ”Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet Respiratory Medicine: ”Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>World Health Organization: ”Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),” ”Q&A on coronaviruses (COVID-19).,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet: ”COVID-19: What is next for public health?” ”Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Cleveland Clinic: ”Pneumonia.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>UpToDate: ”Patient education: Acute respiratory distress syndrome (The Basics),” ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19).”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>American Lung Association: ”Pneumonia Treatment and Recovery.,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>American Thoracic Society: ”Vad är lunginflammation?”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>radiologi: ”tid kurs av lungförändringar på bröstet CT under återhämtning från 2019 Roman Coronavirus (COVID-19) lunginflammation,” ”bröst CT fynd i Coronavirus sjukdom-19 (COVID-19): förhållande till varaktigheten av infektion.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>translationell lungcancer forskning: ”Ground-glas knölar i lungan i aldrig rökare och rökare: kliniska och genetiska insikter.”

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *