Does COVID-19 have lasting effects on my lungs? (Polski)

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>SOURCES:

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet Infectious Disease: „Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>National Cancer Institute: „NCI Dictionary of Cancer Terms – alveoli.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Biophysical Journal: „How Viruses Invade Cells.,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Johns Hopkins Medicine: „Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet Respiratory Medicine: „Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>World Health Organization: „Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),” „Q&A on coronaviruses (COVID-19).,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>The Lancet: „COVID-19: What is next for public health?” „Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Cleveland Clinic: „Pneumonia.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>UpToDate: „Patient education: Acute respiratory distress syndrome (The Basics),” „Coronavirus disease 2019 (COVID-19).”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>American Lung Association: „Pneumonia Treatment and Recovery.,”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>American Thoracic Society: „Co to jest zapalenie płuc?”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan”>Radiologia:” Przebieg Zmian w płucach na CT klatki piersiowej podczas rekonwalescencji od 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) zapalenie płuc”, ” wyniki CT klatki piersiowej w Coronavirus Disease-19 (COVID-19): zależność od czasu trwania infekcji.”

xmlns:xalan=”https://xml.apache.org/xalan” > Translational Lung Cancer Research: „guzki Ze Szkła w płucu u nigdy-palaczy i palaczy: spostrzeżenia kliniczne i genetyczne.”

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *