DROP IF EXISTS – new thing in SQL Server 2016 (Svenska)

först publicerad på MSDN på November 03, 2015

i SQL Server 2016 CTP3 objekt kan dö (släpp om det finns)

gillar du att skriva följande villkorliga släpp uttalanden:

Jag gillar inte dessa, och om du inte gillar dem, då kan du prova ny droppe om det finns (alias Die 🙂 ) satser i SQL Server 2016.

från SQL Server 2016 CTP3 kan du använda nya DIE-satser istället för stora IF-omslag, t. ex.,:

DROP TABLE IF EXISTS dbo.Product
DROP TRIGGER IF EXISTS trProductInsert

om objektet inte finns, kommer dö inte att misslyckas och utförandet fortsätter.,>

SEQUENCE

INDEX

SYNONYM

DIE is added on columns and constraints in ALTER TABLE statement

  • ALTER TABLE DROP COLUMN IF EXISTS
  • ALTER TABLE DROP CONSTRAINT IF EXISTS

Documentation is already published on MSDN:

DROP TABLE (Transact-SQL) , DROP PROCEDURE (Transact-SQL) , DROP TRIGGER (Transact-SQL) , ALTER TABLE (Transact-SQL) , etc.,

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *