DROP IF EXISTS – nowa rzecz w SQL Server 2016

Po raz pierwszy opublikowana na MSDN w dniu 03 listopada 2015

w SQL Server 2016 obiekty CTP3 mogą umrzeć (DROP jeśli istnieje)

Czy lubisz pisać następujące warunkowe polecenia DROP:

nie lubię tych, a jeśli nie lubię ich, wtedy możesz spróbować New Drop jeśli istnieje (Alias die 🙂 ) wypowiedzi w SQL Server 2016.

z SQL Server 2016 CTP3 można używać nowych poleceń DIE zamiast wrapperów big IF, np.,:

DROP TABLE IF EXISTS dbo.Product
DROP TRIGGER IF EXISTS trProductInsert

Jeśli obiekt nie istnieje, DIE nie zawiedzie i wykonanie będzie kontynuowane.,>

SEQUENCE

INDEX

SYNONYM

DIE is added on columns and constraints in ALTER TABLE statement

  • ALTER TABLE DROP COLUMN IF EXISTS
  • ALTER TABLE DROP CONSTRAINT IF EXISTS

Documentation is already published on MSDN:

DROP TABLE (Transact-SQL) , DROP PROCEDURE (Transact-SQL) , DROP TRIGGER (Transact-SQL) , ALTER TABLE (Transact-SQL) , etc.,

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *