5 Klíčové Vlastnosti Poezie

••• B-C-Vzory/iStock/Getty Images

Existuje jen málo, pokud vůbec, tvrdá a rychlá pravidla pro psaní poezie. Je to subjektivní umělecká forma, která svým autorům poskytuje svobodu vyjadřovat se tradičním i inovativním způsobem. Básně nemusí rýmovat, ani nemusí sledovat žádnou konkrétní strukturu nebo zahrnovat jakýkoli konkrétní styl. Přesto většina básní Má několik klíčových charakteristik. Jedná se o stylistické volby, které se mohou lišit od kusu k kusu, ale musí je učinit každý básník.,

postavy řeči

postavy řeči nebo obrazového jazyka jsou způsoby, jak popsat nebo vysvětlit věci ne doslovným nebo netradičním způsobem. Metafora například něco popisuje přirovnáním k něčemu jinému: „jeho dotykem byl úder blesku.“Autor neznamená, že dotyk byl doslova úderem blesku, ale spíše tím, že vyvolával pocity zvýšeného vzrušení a nabitých emocí. Mezi další postavy řeči může patřit nadsázka, což je často humorné přehánění, které naznačuje větší pravdu., Citát „běžel jsem rychleji než gepard“ je příkladem nadsázky. Zmínka o objektu symbolizovat nebo reprezentovat něco jiného je také nadsázka.

popisné snímky

snímky jsou něco konkrétního, jako pohled, vůně nebo chuť. Snímky popisují, co básník vidí, slyší nebo jinak cítí, ať už je to doslovný obraz nebo ten, který existuje v jeho mysli. Vizuální snímky, které popisují, co básník vidí, jsou nejběžnějším typem obrazu v poezii. Vytváří obraz, který čtenář nebo posluchač vidí v jeho mysli.,

interpunkce a formát

interpunkce a formát básně se zabývají tím, jak je uspořádána na stránce a jak má autor v úmyslu ji přečíst. Například, pokud má báseň časté přestávky a krátké stanzy, nutí vás to číst v jiném rytmu, než kdyby byla uspořádána v delších stanzách s menším počtem přestávek. Chcete-li lépe porozumět tomuto konceptu, přečtěte si poezii nahlas místo ve vaší hlavě; když čtete poezii nebo posloucháte básníka, který četl jeho vlastní práci, vidíte dopad formátu.,

Zvuk a Tón

Básníci používají různé zvuky a tóny v celém poezie změnit způsob, jakým to zní. Například básník může použít aliteraci, což je, když více po sobě jdoucích slov začíná stejným písmenem. Například, on může psát, “ docela mopslíci hravě prancovat na promenádě.“Básník si může vybrat své dopisy, aby báseň měl měkký nebo ostrý zvuk. Například výběr slov, která používají „měkké“ souhlásky jako f, m A w, vytváří jiný zvuk než slova s „tvrdými“ souhláskami jako d, K, T a z.,

výběr měřiče

měřič básně je rytmus nebo vzor řeči, se kterým jej čtete, a nestane se to náhodou. Básníci používají různé metry, aby dali své poezii různé rytmy, které mají technická jména jako iambický pentametr nebo spondaický heptametr. Tato jména fungují jako měření pro poezii – rytmus básně a měřič lze rozdělit a analyzovat podle takových měření.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *