5 Belangrijkste kenmerken van poëzie

* * * B-C-Designs / iStock / Getty Images

Er zijn weinig of geen harde en snelle regels voor het schrijven van poëzie. Het is een subjectieve kunstvorm die de auteurs de vrijheid geeft om zich zowel op traditionele als op innovatieve wijze uit te drukken. Gedichten hoeven niet te rijmen, noch hoeven ze een bepaalde structuur te volgen of een bepaalde stijl te bevatten. Toch hebben de meeste gedichten Een paar belangrijke kenmerken. Dit zijn stilistische keuzes die kunnen variëren van stuk tot stuk, maar moet toch worden gemaakt door elke dichter.,

spraakfiguren

spraakfiguren, of figuratieve taal, zijn manieren om dingen op een niet-letterlijke of niet-traditionele manier te beschrijven of uit te leggen. Een metafoor beschrijft bijvoorbeeld iets door het te vergelijken met iets anders: “zijn aanraking was een blikseminslag.”De auteur betekent niet dat de aanraking was letterlijk een blikseminslag, maar eerder dat het geproduceerd gevoelens van verhoogde opwinding en geladen emoties. Andere spraakfiguren kunnen hyperbool zijn, wat een vaak humoristische overdrijving is die verwijst naar een grotere waarheid., Het citaat “I ran faster than a cheetah” is een voorbeeld van hyperbool. De vermelding van object om iets anders te symboliseren of voor te stellen is ook hyperbool.

beschrijvende beelden

beelden zijn iets concreets, zoals een zicht, geur of smaak. Beeldspraak beschrijft wat de dichter ziet, hoort of anderszins waarneemt, of het nu een letterlijk beeld is of een beeld dat in zijn geest bestaat. Visuele beelden, die beschrijft wat de dichter ziet, is de meest voorkomende vorm van beeld in de poëzie. Het creëert een beeld dat de lezer of luisteraar in zijn geest kan zien.,

interpunctie en opmaak

de interpunctie en opmaak van het gedicht gaan over hoe het op de pagina is gerangschikt en hoe de auteur van plan is het te lezen. Bijvoorbeeld, als een gedicht frequente regelafbrekingen en korte stanza ’s heeft, dwingt het je om het in een ander ritme te lezen dan wanneer het in langere stanza’ s met minder pauzes was gerangschikt. Om dit concept beter te begrijpen, lees poëzie hardop in plaats van in je hoofd; wanneer je poëzie leest, of luister naar de dichter leest zijn eigen werk, zie je de impact van het formaat.,

geluid en toon

dichters gebruiken verschillende klanken en tonen in poëzie om de manier waarop het klinkt te veranderen. Bijvoorbeeld, de dichter kan alliteratie gebruiken, dat is wanneer meerdere opeenvolgende woorden beginnen met dezelfde letter. Bijvoorbeeld, hij kan schrijven, ” mooie pugs speels steigeren op de promenade.”De dichter kan zijn brieven kiezen om het gedicht ook een zacht of scherp geluid te geven. Bijvoorbeeld, het kiezen van woorden die gebruik maken van “zachte” medeklinkers zoals f, m en w produceert een ander geluid dan woorden met “harde” medeklinkers zoals d, k, t en z.,

keuze van de Meter

De meter van een gedicht is het ritme of het spraakpatroon waarmee u het leest, en het gebeurt niet per ongeluk. Dichters gebruiken verschillende meters om hun poëzie verschillende ritmes te geven, die technische namen hebben zoals jambische pentameter of spondaïsche heptameter. Deze namen functioneren als metingen voor poëzie – het ritme en de meter van een gedicht kunnen worden opgesplitst en geanalyseerd volgens metingen als deze.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *