Open range (Svenska)

ett open range-tecken längs Interstate 10 Frontage Road i södra Arizona.

där det finns ”open range” – lagar, måste människor som vill hålla djur borta från sin egendom upprätta ett lagligt staket för att hålla djur ute, i motsats till ”herd district” där ett djurs ägare måste spärra in det eller på annat sätt behålla det på personens egen egendom. De flesta östliga stater och jurisdiktioner i Kanada kräver ägare att staket i eller besättningen sin boskap. Många stater i väst, t. ex., Texas, är åtminstone nominellt fortfarande öppna stater.

i modern tid kan fri roaming boskap vara en olägenhet och fara i utvecklade områden. De flesta västerländska stater, även de som är nominellt öppna på statsnivå, begränsar nu öppet intervall till vissa områden. Enligt open range law idag, om boskap bryta igenom en ”juridisk staket” (definieras enligt lag när det gäller höjd, material, postavstånd, etc.), då är djurägaren ansvarig för skador på den inhägnade egendomen. Omvänt är djurägaren inte ansvarig i avsaknad av det ” lagliga staketet.,”Ett undantag finns för ”ostyriga” djur, vanligtvis betyder avelstjurar och hingstar, som ska begränsas av ägaren.

på vägbanor inom ett öppet område, i en ko-bilkollision på en vägbana, var ranchägaren på en gång inte generellt ansvarig, men de senaste lagändringarna som började på 1980-talet ökade gradvis ranchens ansvar, först krävde att nötkreatur skulle hållas utanför federala motorvägar, sedan andra utvecklade vägar, och i vissa fall begränsade öppna betesmarker endast till vissa tider på året., I vissa stater, t.ex. Montana, har rättspraxis om öppen räckvidd för alla praktiska ändamål eliminerat den helt och hållet, även om stadgar kan finnas kvar i böckerna. Idag har ett fordon en mycket större chans att slå ett vilt djur än boskap.

lagar är fortfarande i flux. I Arizona måste boskap vara inhägnad i inkorporerade områden, men är fortfarande listade endast som en potentiell olägenhet för oinkorporerade förorter. Därför drevs räkningar i det tillståndet för att bli av med denna ”föråldrade” lag., De som motsatte sig lagstiftningen sade att ” att eliminera lagen skulle sätta otillbörliga svårigheter på ranchägare. Lagen har dock ibland reglerats genom rättsliga åtgärder. I Montana, Montana Högsta domstolen i beslutet Larson-Murphy v. Steiner, för en kort tid eliminerade effektivt vissa aspekter av open range doktrinen helt och hållet, men uppgav att den fortfarande tillämpas i andra fall, och krävde lagstiftningsåtgärder för att uppdatera statens stadgar för att förbättra vissa inkonsekventa bestämmelser i beslutet., I det beslutet upphävde domstolen ett 33-årigt prejudikat som hade befriat djurägare från mest ansvar för vandrande lager på vägar (andra än vissa statliga och federala motorvägar byggda med federala medel), där det fanns ”ingen plikt” mot bilister enligt open range doctrine, i Larson-Murphy v. Steiner”, domstolen ansåg att det fanns ett förhållande mellan djurägare och bilister på allmänna vägar, vilket gjorde det möjligt för bilister att vidta åtgärder för olyckor som involverar vandrande boskap på grund av försumlighet., Montana lagstiftaren ändrade sedan de stadgar som reglerar den öppna räckvidden för att tillåta bilister att stämma endast på grund av försumlighet.

på vägar i Idaho, ett öppet tillstånd, har boskap rätt till väg: om ett djur träffas och dödas av ett fordon är föraren ansvarig för djurets pris och för reparation av skador på fordonet. Idaho län kan och har skapat Flock distrikt, som kräver djurägare att ”bygga och upprätthålla tillräckliga staket för att hålla sina djur utanför vägar och närliggande egenskaper”; i flock distrikt är boskaps ägaren ansvarig.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *