16.3: Běžné Příklady Rezonance


3) Kationty přilehlé atomu s osamělý pár electons.

Protože heteroatomy, jako jsou kyslík a dusík jsou více elektronegativní než uhlík, by se dalo očekávat, že by ze své podstaty být elektron odnímání skupin, které destabilizovat carbocations. Ve skutečnosti je opak často pravdou: pokud je atom kyslíku nebo dusíku ve správné poloze, celkovým účinkem je stabilizace karbokace., To je způsobeno skutečností, že ačkoli tyto heteroatomy jsou indukčními skupinami odebírajícími elektrony, jsou to elektronové darující skupiny rezonancí a tento rezonanční efekt je silnější. (S touto myšlenkou jsme se dříve setkali při zvažování relativní kyselosti a bazicity fenolů a aromatických aminů v bodě 7.4)., Vezměme si dva páry karbokation druhů níže:

Ve více stabilní carbocations, heteroatom se chová jako elektron darovat skupiny rezonance: ve skutečnosti, osamělý pár na heteroatom je k dispozici, aby se přesunuly na kladný náboj. V méně stabilních karbokacích je kladně nabitý uhlík více než jedna vazba od heteroatomu, a proto nejsou možné žádné rezonanční účinky., Ve skutečnosti, v těchto karbokation druhů heteroatomy vlastně destabilizovat kladný náboj, protože jsou elektron odnímání indukcí

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *