VIDEO: Vad är en lättnad för ingress och avstigning?

låt oss först definiera easement: en easement är den lagliga rätten att passera över någon annans land. Ägare, särskilt markägare på landsbygden, kräver ofta en lättnad att få tillgång till sin mark. Med andra ord, utan en lättnad, skulle många skiften vara inlandsland.

Easement för ingress och egress är ett fint sätt att säga att en easement tillåter någon att resa till och från landet., Låt oss till exempel säga att Alice inte kan komma till sin egendom från en allmän väg utan att korsa över sin granne bills egendom. I denna situation behöver Alice en lättnad för ingress och egress över bills egendom.

hur kan Alice få en lättnad? Det finns tre primära sätt:

  • Express Easement
  • implicit Easement
  • Prescriptive Easement

Express Easements

För det första finns det uttryckliga easements. Det är där Bill skriver ett dokument som säger att Alice har en lättnad över sin egendom., Alice arkiverar sedan dokumentet på Countyinspelarens kontor, så den offentliga skivan skulle visa att hon har easement. Om Alice och Bill kan komma överens, är detta det enklaste sättet för Alice att få en lättnad eftersom det inte kräver domstolsförfarande.

underförstådda Easements

Nästa, det finns underförstådda easements. Tänk på detta scenario: Alice äger Lot a och den anliggande Lot B. Lot B är på den offentliga vägen, men mycket A är inte. Alice har historiskt gått över Lot B för att nå Lot A. Alice säljer Lot B till Bill och säljer mycket A till Charlie., I det här fallet kommer en domstol sannolikt att utesluta att Charlie har en ”underförstådd” easement över bills egendom, för annars skulle paketet vara inlåst.

normativa Easements

slutligen finns det normativa easements, även kända som easements skapade av användningen av en väg eller väg. Om Alice korsar bills egendom för att nå sin egendom under en viss tid, och hennes användning är öppen, ”notorious” (dvs allmänt känd för Bill), kontinuerlig och ”fientlig”, skulle Alice sägas ha en normativ lättnad över bills land., Olika stater har olika lagar om vad som anses vara ”fientligt” och hur mycket tid som krävs för sådan användning. Generellt betyder termen ”fientlig” i detta sammanhang inte att slåss, men användningen av någon annans egendom utan tillstånd.

för att verkställas, kräver både föreskrivande och underförstådda easements att en domstol granskar fakta och utesluter att easementet finns.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *