Endokrine Abstracts

Indledning: Pancreas neuroendokrine tumorer (med pnet) er sjældne med en forekomst på 1/100,000/år. Chromogranin a (CgA) er den mest værdifulde markør ved diagnose og overvågning af PNET. En af ulemperne er dens lave specificitet og eksistensen af en række processer, der fører til en stigning i koncentrationen, hvilket ofte resulterer i forvirring og diagnostiske vanskeligheder.,

sagsrapport: vi præsenterer en 44-årig kvindelig patient med en historie med pnet-pt3n .m.-G3 kirurgisk udskåret i 2007, kemobehandlet med 6 cykler gemcitabin og capecitabin. I 2009 blev der udført en venstre thoracotomi for lungemetastase efterfulgt af 10 cyklusser med kemoterapi, og i 2015 blev patienten diagnosticeret med en gentagelse af PNET, hvilket krævede atypisk pancreatektomi. Immunhistokemi afslørede intense positive markører: NSE, chromogranin, synaptophysin CD56 og ki67=3%., De efterfølgende evalueringer viste normale biologiske (CgA, serotonin, 5HIAA) og morfologiske (thoraco-abdominal CT) parametre, indtil 2016, når CgA-niveau, var 7 gange større, at den øvre normale værdi (545 ng/ml vs 76 ng/ml), men med normal brystkasse og abdominopelvic CT. Da patienten tog moderate doser (40 mg/dag) omepra .ol 6 måneder til gastroøsofageal reflukssygdom, blev der mistanke om iatrogen forhøjelse af CgA. Efter ophør af protonpumpehæmmere (ppi ‘ er) terapi for 1 uge, serum CgA-niveauet hurtigt faldet til 66 µg/l (N<100 µg/l).,

konklusioner: i dette tilfælde rejste den forhøjede CgA mistanken om en ny gentagelse, der krævede yderligere undersøgelser. PPI ‘ er kan forårsage alvorlige differentielle diagnostiske problemer med forhøjelse af serum CgA, især i mistænkte neuroendokrine tumorer. Et interessant fænomen fremhævet af denne sag er rapporten om hurtig normalisering af CgA efter tilbagetrækning af PPI. At være særlig opmærksom på brugen af PPI ‘ er som en mulig årsag til forhøjede CgA-niveauer kan hjælpe med at forhindre behovet for yderligere diagnostiske procedurer.

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *