Usual, customer and reasonable

Usual, customer and reasonable (UCR) is een Amerikaanse methode om prijzen voor gezondheidszorg te genereren, beschreven als “min of meer wat artsen besloten in rekening te brengen”. Volgens Steven Schroeder nam Wilbur Cohen UCR op in de Social Security Act van 1965 “in een mislukte poging om de American Medical Association tevreden te stellen”. Zorgverzekeraars bepalen wat zij als “gebruikelijk, gebruikelijk en redelijk” beschouwen en betalen daar slechts een percentage van.,

in een vroege versie van dit systeem, gebaseerd op Resource-Based Relative Value Units, werden de diensten van artsen grotendeels als verkeerd beoordeeld, waarbij evaluatie-en managementdiensten ondergewaardeerd werden en procedures overgewaardeerd. Third-party betalers (publieke en private ziektekostenverzekering) pleitte voor een verbeterd model in plaats van de UCR vergoedingen die hebben geleid tot “sommige flagrante verstoringen”. In het midden van de jaren 1980, de Amerikaanse gezondheidszorg “betalingen voor het doen van procedures had ver overtroffen betalingen voor diagnose”., Bijvoorbeeld, “artsen die een uur besteed aan het maken van een complexe en levensreddende diagnose werden betaald veertig dollar; voor het Besteden van een uur het doen van een colonoscopie en het uitsnijden van een poliep, kregen ze meer dan zeshonderd dollar”. De kosten voor cataractchirurgie, die in 1985 zo hoog kon zijn als $6.000, “groeiden tot 4% van het budget van Medicare”. En ondanks de technologie die de tijd die nodig is voor de operatie met een factor 4 tot 6 verkort, zijn de kosten niet gedaald.,

De gezondheidswebsite van de Amerikaanse overheid definieert gebruikelijk, gebruikelijk en redelijk als “het bedrag dat wordt betaald voor een medische dienst in een geografisch gebied op basis van wat aanbieders in het gebied gewoonlijk in rekening brengen voor dezelfde of soortgelijke medische dienst. Het UCR-bedrag wordt soms gebruikt om het toegestane bedrag te bepalen.”Vaak wordt het gebruikt door verzekeringsmaatschappijen en plan beheerders wanneer deelnemers uit het netwerk voor diensten waarbij meestal het maximum van het plan zal betalen voor een claim is gebaseerd op de geldende tarieven in het gebied of UCR., Deze statistieken zijn beschikbaar uit particuliere en commerciële bronnen.

In het kader van de kosten voor het voorschrijven van geneesmiddelen heeft het Government Accountability Office verklaard dat “de U&C prijs de prijs is die een persoon zonder dekking van geneesmiddelen zou betalen bij een apotheek in de detailhandel.”

voor tandartsen definieert de American Dental Association een gebruikelijke en gebruikelijke vergoeding als ” de vergoeding die een individuele tandarts het vaakst in rekening brengt voor een specifieke tandheelkundige procedure, onafhankelijk van een contractuele overeenkomst., Het is altijd passend de vergoeding te wijzigen op basis van de aard en de ernst van de te behandelen aandoening en van eventuele medische of tandheelkundige complicaties of ongewone omstandigheden.”

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *